Μηχανολογικη Ελλαδος Α.Ε.

Βιομηχανικά Έργα - Οικοδομικά Έργα - Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα - Ενεργειακές Εγκαταστάσεις

Μηχανολογικη Ελλαδος Α.Ε.

Βιομηχανικά Έργα - Οικοδομικά Έργα - Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα - Ενεργειακές Εγκαταστάσεις

Μηχανολογικη Ελλαδος Α.Ε.

Βιομηχανικά Έργα - Οικοδομικά Έργα - Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα - Ενεργειακές Εγκαταστάσεις

Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." η οποία ιδρύθηκε το 1977 και από το έτος 1988, συνεχίζει μέχρι και σήμερα την δραστηριότητά της, ως Ανώνυμη Εταιρεία.

Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με τα τριάντα (30) χρόνια συνεχούς δημιουργικής και ποιοτικής παρουσίας στην Ελληνική Αγορά, κατόρθωσε με την εμπειρία, την συνέπεια και την αξιοπιστία της, να κατακτήσει μία εξέχουσα θέση στον τομέα της κατασκευής και συντήρηση τεχνικών έργων, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.