Δραστηριοτητες

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή Οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, σε όλα τα επίπεδα κατασκευής των Δημοσίων, Ιδιωτικών, Στρατιωτικών, Βιομηχανικών και Αθλητικών Έργων, καθώς επίσης και σε ειδικές εργασίες Αναστηλώσεων.

Η μεγάλη, μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία της στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, με την διαπιστωμένη ποιότητά τους, προσφέρει στους πελάτες της την σιγουριά της ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης, σε ένα τομέα πολύ ευαίσθητο για την παραγωγική λειτουργία, κάθε Δημόσιας ή Ιδιωτικής Επιχείρησης. Η Εταιρεία ΄ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε΄ ασχολείται με την συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων από το έτος 1978.

Η εξειδικευμένη εμπειρία του επιστημονικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού της στις κατασκευές, και η απαίτηση της Ελληνικής Αγοράς, για οργανωμένη και αξιόπιστη συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων σε μεγάλα και μεσαία κτίρια, καθώς και στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, από το έτος 1989, έδωσε την δυνατότητα αξιοποίησης του έμπειρου προσωπικού της εταιρείας, με την δημιουργία Αυτόνομου Τμήματος Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Κτιριακών Κατασκευών.

Η γνώση και εμπειρία στην λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών και της Υψηλής Τεχνολογίας της έδωσε την δυνατότητα με την θυγατρική της εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε η οποία έχει την Αποκλειστική Συνεργασία Αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, της Ελβετικής εταιρείας SAUTER, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή Οργάνων Αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, στα Συστήματα Κεντρικού Αυτόματου Ελέγχου (BMS), να ασχοληθεί με την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον Έλεγχο λειτουργίας των Εγκαταστάσεων με τηλεπαρακολούθηση.